Registracija

Postoje dvije razine registracije.

Osnovna registracija – Ako ste u potrazi za osnovnom dokumentacijom naših proizvoda i usluga (npr. letci), dovoljno je ispuniti osnovne podatke (e-mail, lozinka i država).

Napredna registracija – Ako ste u potrazi za dodatnom dokumentacijom (npr. korisnički priručnici, tehničke dokumentacije, …), morate ispunite sve podatke registracijskog obrasca koji će se pojaviti nakon što značite “Da, želim dodatna prava.”

Nakon što popunite registracijski obrazac, bit ćete obaviješteni u roku od jednog radnog dana oko vašeg dopuštenja.